Thiết bị nâng hạ là gì? Định nghĩa và phân loại thiết bị nâng hạ

Thiết bị nâng hạ là gì? Định nghĩa và phân loại thiết bị nâng hạ Hoàng Minh

   Thiết bị nâng hạ là một loại máy công tác thuộc nhóm máy nâng vận chuyển, dùng để thay đổi vị trí của đối tượng công tác nhờ thiết bị mang vật trực tiếp như móc treo hoặc thiết bị mang vật gián tiếp như nam châm điện, băng tải, gầu ngoạm,...

Cập nhật lần cuối: 15/10/2018 04:19:08 CH